Hjelp! Jeg er valgt - StyrehåndbokaK-bok

En enkel bok om godt styrearbeid

Hjelp! Jeg er valgt er en kortfattet og oversiktlig bok, med et enkelt og forståelig språk. Du kan lese om styrearbeid både i bedrifter og foreninger, hobby og fritidsorganisasjoner, lag og virksomheter av ulik størrelse.

Boka er skrevet for deg som ikke har så lang erfaring i styrearbeid, men også rutinerte styremedlemmer vil ha glede av den.

Boka tar for seg styrets ansvar, oppgaver og arbeidsfordeliing, organisasjonsstruktur, lovverk, etikk, og møtearbeid. Du kan lese innholdsfortegnelsen og noen utvalgte sider her.

Du finner skjemaer og maler som kan hjelpe deg i det praktiske styrearbeidet kan du enten fylle ut i boka eller laste ned fra disse websidene.

Nå er boka på tilbud!

Boka koster vanligvis kr 295,-. Nå har vi et godt tilbud. Les brosjyren

Bestill 1 bok fritt tilsendt for kr 195
Bestill 4 bøker fritt tilsendt for kr 750 og få en ekstra bok gratis 

Bestill boka her

Hvis du ønsker flere enn fem bøker, så send e-post til postkbokno og be om et tilbud.

Hjelp! Jeg er valgt - Håndbok i praktisk styrearbeid
128 sider, heftet
ISBN-13: 978-82-998337-0-7

©2018 K-bok       Design by LiliO